Business Consulting Sp. z o.o.
ul. M.C. Skłodowskiej 5
43-300 Bielsko – Biała
tel.:

33 812 33 18
33 816 17 31
33 816 17 32

fax:

33 812 54 21

e-mail: reklama@bcbb.pl

NIP 547-02-47-350
KRS 0000144877
kapitał zakładowy 50 000 PLN opłacony w całości


Pokaż Business Consulting Sp. z o. o. na większej mapie